Lektion 7 — Risikovurdering hovedmodul

Projektskoping definerer klart et projekts omfang ved at identificere opgaver, ressourcer og tidsrammer.

Den kan også ses på min youtube kanal for en bedre kvalitet.

– Sådan sættes rammerne for et godt projekt

Scoping i et projekt er ikke kun en proces for at fastlægge omfanget af arbejdet, men også for at skabe en solid ramme, som projektet kan udfolde sig inden for.

*Denne side kunne bruges til at lave et Resume eller opfølgning på video-lektionen eller til at stille yderligere spørgsmål til seeren.*

“Det er altid projekt lederen som har ansvaret for at få planlagt processen, få den gennemført og aflerevet til rette leder/tid”

Næste lektion

Næste video handler om…………