Lektion 2 — Introduktion til scoping

Projektskoping definerer klart et projekts omfang ved at identificere opgaver, ressourcer og tidsrammer.

Den kan også ses på min youtube kanal for en bedre kvalitet.

– Sådan sættes rammerne for et godt projekt

Scoping i et projekt er ikke kun en proces for at fastlægge omfanget af arbejdet, men også for at skabe en solid ramme, som projektet kan udfolde sig inden for.

Det handler om at identificere og afgrænse klart, hvad der skal inkluderes i projektet og hvad der ikke skal det. Dette skaber ikke kun klarhed og retning for teamet, men det hjælper også med at minimere risikoen for forvirring eller uenighed senere hen.

“Det er altid projekt lederen som har ansvaret for at få planlagt processen, få den gennemført og aflerevet til rette leder/tid”

Næste lektion

Næste video handler om…………