Lektion 1 — Hvorfor

Med et spørgsmål kan hele projektets formål, herunder de fordele og resultater, der kan opnås forklares.

Den kan også ses på min youtube kanal for en bedre kvalitet.

– Hvorfor forretningsudvikling?

Dette modul omhandler begrundelse for forretningsudvikling og vigtigheden af et klart og overbevisende “hvorfor.” Det er essentielt at have en veldefineret begrundelse, der adresserer nutidige udfordringer og problemer samt peger på fordelene ved at løse dem.

“Ved at skabe en kort og præcis fortælling, der binder disse elementer sammen, kan man motivere deltagere og sikre, at alle forstår formålet med projektet.”

Næste lektion

Næste video handler om…………