D. 25 Maj 2018 trådte Europa Parlamenters og Rådes forordning 2016/679 af 16 april 2016 kaldet GDPR-forordning i kraft.

Alle virksomheder, store som små skal over holde den nye persondatafordning.

Her under følger Leer Coaching & Consultings (Leer CC)- GDPR politik.

  • Hos Leer CC er den dataansvarlige – Thomas Leer-Jacobsen
  • Vi behandler kun alm persondata (E-mail, telefon mv. Artikel 6) dvs. ingen personfølsomedata (Helbredsdata eller lingende, Artikelt 9) eller oplysninger som indeholder CPR-nummer (artikel 11).
  • De data vi opsamler er kun til det specifikke formål at kunne arbejde for vores kunder.
  • Persondataerne bliver kun delt med andre såfremt kunderne er indforstået med dette, persondata sælges ikke videre til andre firmaer.
  • Persondataerne bliver opbevaret sålænge at der er en relevant arbejdsrelation.
  • Ønsker kunderne persondataerne slette, kan dette ske ved, at sende en mail til den dataansavrlige, hvorefter persondata vil blive slette inden for en måned.
  • Hvert år i januar indkalder den dataansvarlige til en PSE (Periodisk System Evaluering) hvor Leer CC GDPR-politik vil blive gemmengået og vurderet om den stadig er opdateret og relevant.
  • Såfremt der er sket ændringer skal det relevante IT-og datasikkerhedniveau vurderes og tilrettes, sådan at det tilstadighed er en sikker opbevaring af persondata.
  • Det er den dataansvarliges opgave at rapportere til datatilsynet såfremt der har været et læk af kritiskpersondata inden for 72 timer.