Året rinder ud og med det klassiske nytårsfortsæt som venter lige om lidt, så håber jeg at I får et roligt øjeblik til at reflektere over –

Hvad skal 2016 bruges til?

Min refleksion startede for et par dage siden, da jeg mødte en kursist, som havde deltaget i en forandringsledelse-uddannelse, som jeg stod for i starten af året.

Den feedback, jeg fik var, at det havde været et rigtig god uddannelse og at jeg var god til at “oversætte”

Den måde har jeg ikke før tænkt på, omkring min rolle som underviser, projektleder eller coach, men faktisk giver det god mening.

Som underviser “oversætter” jeg noget som er teoretisk til praktisk brugbart, noget som er svært til at være nemt forståeligt.

Som projektleder “oversætter” jeg ønsker til handlinger og mål.

Som coach “oversætter” jeg den enkle leders ønsker omkring egen udvikling til en proces, som vedkommende selv tager ansvar og handling på.

En leder “oversætter” virksomhedens mål til afdelings mål og igen til personlige mål

En leder “oversætter” en intern konflikt til fælles forståelse

En sælger “oversætter” kundens ønsker til et tilbud, som igen bliver til en ordre (forhåbentlig)

Hvad skal du blive bedre til at “oversætte” i 2016?