Strategi:  2 x I is better than 2 x P

Sådan kommer du hurtigt i gang med projekter og implementerer ændringer undervejs.

Formlen:” 2 x I is better than 2 x P” blev jeg introduceret for for nogle år siden. Det står for:

Incremental improvement is better than postponed perfection”

Citatet findes også i andre versioner f.eks.:

”Done is better than perfect”

Kort fortalt så handler det om at komme hurtigt i gang og få alle de små forbedringer implementeret løbende – og ikke tro på, at der findes et perfekt tidspunkt eller perfekte processer, hvor alt går op i en højere enhed.

Sådan ser de to forskellige tilgange ud, tegnet ind i et diagram.

effekt af implentering

Rent matematisk kan man se, at arealet under den røde graf er større end arealet under den blå, så ved at implementere løbende har I glæde af effekten i længere tid.

For at lykkes med at komme hurtigere i gang, skal du derfor være opmærksom på følgende:

1 – Træf beslutningen om at komme hurtigt i gang

2 – Byg projektplanen op sådan, at faserne ikke bliver alt for store og langstrakte

3 – Brug enhver lejlighed til at implementere forbedringer (også kendt under det japanske begrebet Kaizen)

Afslutningsvis skriver du en post-it note som du kan hænge på din skærm:

resultater = vedholdenhed x indsatser x mod

Se også nogle af mine andre blog indlæg her: