Et godt råd er et godt spørgsmål

Kender du det, du får det godt råd i en hurtig vending af en kollega, hvordan vedkommende lige har klaret en svær situation men du oplever, at det faktisk er ret svært at omsætte det gode råd til netop din konkrete situation.

Faktisk så kan et godt råd (om end at det var givet i en positiv hensigt) faktisk godt gå hen og være en direkte ulempe for vedkommende som modtager det gode råd.

For hvad er et godt råd endeligt?

Hvorfor kan det være svært at omsætte andres erfaring til ens egne udfordringer?

Og i stedet for at give gode råd – hvad kan du så gøre i stedet?

Hvad er et godt råd endelig?

For en del år tilbage da jeg startede min undervisningskarriere og stadig var lidt grøn i faget, havde jeg en kollege som gerne ville speed min læringsproces op, og fortalte mig derfor 20 års undervisningserfaring på 5 minutter, afsluttende med 3 gode råd, som hvis jeg bare gjorde det, så ville min undervisning blive en succes.

Det var selvfølgeligt rigtigt pænt gjort af ham og en fin hensigt, det virkede bare ikke, jeg kunne simpel hen ikke få min undervisning til at fungere med de 3 råd som jeg fik.

Årsagen er simpel – et godt råd er mange gang:

Erfaringer   ,   Oplevelser   ,    Følelser    ,    Feedback og ikke mindst egne Fortolkninger   ,    Tanker,    Læring    og    Konklusioner kogt ned til en simpel sætning eller samtale.

Dvs. et det godt råd er en konklusion / løsning, som har været lang tid undervejs og som i mange tilfælde er en helt unik personlig læringsproces det siger jo næsten sig selv – at det kan være ret svært / næsten umuligt for en anden person at omsætte.

Hvad skal du så gøre i stedet for næste gang, du får lyst til at give et godt råd til en kollage, en medarbejder eller en ven?

–  stil et spørgsmål som får personen til at skabe sine egen tanker / refleksioner og løsninger.

Jeg anderkender at der kan være mange situationer, hvor der skal gives gode råd, men min erfaring som coach og med mennesker i forandringer er, at et godt spørgsmål på langt sigt er mange gang mere effektivt.

Det gode råd er en hurtig konklusion – sagt lidt firkantet.

 

Er du klar på en udfordring?

Det at blive god til at stille gode spørgsmål, kommer ikke af sig selv.

Jeg er professional spørge-jørgen 😉 , fordi når jeg skal afklare scope på et projekt med en kunde, så skal jeg jo finde ud af hvad vedkommende godt kunne tænke sig at resultatet og udbyttet skal være.

Det finder jeg kun ud af ved at være god til at spørge ind til det som personen tænker.

I coaching sessioner, så er det en klart defineret rolle, at hjælpe fokuspersonen igennem processen via spørgsmål

Undervisning bliver også bedst ved at stille udfordre spørgsmål til deltagerne, som udvikler deres egen evner til at bruge specifikke værkstøjer til projektledelse / forandringsledelse.

Jeg vil gerne inspirere dig,  kære læser, til at blive god til at stille gode spørgsmål, lige på det tidspunkt hvor det skaber den forandring der skal til hos den person som du snakker med.

Session 3 i denne serie kommer om 3 uger (og kommer til at handle om, at forme og stille spørgsmål) men indtil da, så tænker jeg, at du er frisk på 2 udfordringer.

Udfordring nr. 1 – træf en beslutning inden du starter en samtale.

Den beslutning som du skal træffe med dig selv er, at inden samtalen starter, at du vil prøve at stille spørgsmål i stedet for at give gode råd (der hvor det er passende)

Når du oplever at der gode råd ligger lige på læberne, skal du holde en pause, træk vejeret , og sige ”Må jeg stille dig et spørgsmål?”

Udfordring nr. 2 – stil det spørgsmål som du føler vil hjælpe din kollega, medarbejder eller ven mest – ikke det spørgsmål som du måske helst selv vil have svar på.

Denne del af processen er den sværeste del, for det betyder at du skal give slip på dig selv, dine egen tanker og fokusere på modtageren (og ikke afsenderen), stil et spørgsmål som kommer fra din intuition (hjertet) ikke fra en tanke proces (hjernen).

Øvelses gør mester

Hvor mange gang skal du gøre dette over de næste par uger?

– mit gæt er mindst 3-5 gange, før du begynder at få noget erfaring som gør, at du kan reflektere over processen og begynder at kunne forme din egen stil.

Om 3 uger vil du så kunne læse mit blok-indlæg med en helt anden selvindsigt og læring.

Connect – hvis du vil have mere inspiration omkring coaching, forandringsprocesser, projektledelse og strategi – mit mål er et blok-indlæg ca. 1 gang pr måned.

Et video indlæg omkring strategi er også i støbeskeen.

Du kan læse indlæg nr 1 omkring spørgsmål og personlige forandringer her: 1 af 3 – Spørgsmål skaber forandringen