Personlig refleksion fremkaldt af det stimulerende spørgsmål giver forandringsprocessens bedste resultat.

Har du som leder eller projektleder været overbevist om, at dit oplæg gav mening og at budskabet var klart for alle – for senere blot at kunne konstatere at det enten ikke blev opfanget rigtigt eller misforstået?

Rigtig mange ledere på alle niveauer i en organisation har prøvet det, og undret sig over hvor budskabet svigtede – trods imponerende PowerPoints og motiverende peptalks.

Uanset antallet og kvaliteten af visuelle hjælpemidler er den grundlæggende udfordring, at deltagerne måske lytter efter, men at de sjældent husker det særligt godt dagen efter.

Hvis de derimod selv skal tænke og reflektere, så brænder deres egne tanker sig langt bedre fast. Så har de pludselig en mental aktie i processen.

 

Tænk som en coach:

Coachen stiller de gode, skarpe spørgsmål til at fremme en assisteret personlig forandringsproces. Det afføder refleksion og fokuspersonen vil bevidst og velovervejet kunne finde den rigtige kurs for sin særlige proces.

Spørgsmål er altså med til at skabe forandringen og med til at fastholde et budskab.

Ved at bygge gode, reflekterende spørgsmål ind i din dialog med mødedeltagerne, kan du accelerere tankeprocesserne og sikre engagement og personligt ansvar. De centrale budskaber bliver siddende med mening og resonans.

DERFOR er det de gode spørgsmål, som reelt skaber menneskelige forandringer.

 

Vi er, hvad vi tænker. Alt hvad vi er, kan føres tilbage til vores tanker, og det er gennem vores tanker vi former verden. 

Buddha